Страницы меню навигации

Альтернативні Енергетичні Рішення

Наші РІШЕННЯ —
Ваша ЕКОНОМІЯ!

+38 (057) 715-24-69
+38 (067) 578-94-94
e-mail: info@a-e-s.com.ua

Енергосервіс

Енергосервіс — ефективний інструмент збільшення прибутку, якого багато компаній не приділяють достатньо уваги.

Енергосервіс також є фінансовим інструментом, який впливає на капіталізацію підприємств і повинен управлятися у відповідність з принципами управління фінансовими продуктами.

Енергоаудит – взаємопов’язаний комплекс технічних, організаційних, економічних та інших заходів, спрямований на виявлення можливості економічно ефективної оптимізації споживання енергетичних ресурсів.

Енергосервісний контракт — являє собою особливу форму договору, спрямованого на економію експлуатаційних витрат за рахунок підвищення енергоефективності та впровадження технологій, що забезпечують енергозбереження. Відмінною особливістю энергосервисного контракту є форма взаєморозрахунків:

− від споживача енергоресурсу не вимагається попереднє «вкладання коштів»;

− частина ризику досягнення необхідної економії бере на себе енергосервісна компанія, яка володіє необхідними компетенціями та експертизою;

− витрати на проект відшкодовуються за рахунок досягнутої економії коштів, що отримується після впровадження енергозберігаючих технологій.

Таким чином, для Замовника відсутня необхідність в початкових витратах власних коштів. Інвестиції, необхідні для здійснення проекту, залучаються енергосервісною компанією.

Процес енергозбереження є найважливішою складовою у розвитку підприємства і підвищення його конкурентоспроможності, в зв’язку з цим планування підвищення енергетичної ефективності необхідно вбудовувати в загальну політику розвитку.

Розробляємо програми енергозбереження спрямовані на здійснення практичних заходів щодо переведення економіки підприємств, установ на енергозберігаючий шлях розвитку і реалізації державної політики в галузі енергозбереження. Їх спрямованість вирішує такі завдання і запитання:

покриття потреб конкретного об’єкта, для якого розроблена програма енергозбереження в паливно-енергетичних ресурсах за рахунок їх економії;
вирішення питання підвищення енергетичної ефективності в комплексі, не обмежуючись одним вузьким напрямком;
введення в експлуатацію та використання спеціально розробленого енергозберігаючого обладнання, конструкцій і матеріалів;
залучення інвестицій та створення ефективної системи фінансування з урахуванням раціонального використання всіх наявних джерел коштів;
розширення використовуваних можливостей для управління енергозбереженням у споживаючих організацій і на конкретних об’єктах.
поліпшення екологічної ситуації в регіоні знаходження об’єкта, в результаті зниження викиду парникових газів.

Здійснюємо проекти будь-якої складності і будь-якого масштабу «під ключ», що включають в себе наступні етапи:

1-й етап – Аудит інвестиційного потенціалу заказщика.

Мета: Ощенка обсягу фінансування потенційного заказщика.

Результат: Прийняття рішення про укладення энергосервисного контракту.

2-й етап – залучення інвесторів.

Мета: Розробка схеми механізму фінансування.

Результат: відкриття фінансування.

3-й етап – Впровадження заходів з енергозбереження та зниження вартості енергоносіїв. Монтаж і налагодження обладнання.

Мета: Вибір постачальника енергоносіїв та/або обладнання, виконання робіт. Пуско-налагоджувальні роботи.

Результат: Економія на енергоносіях. Енергоефективне готове до експлуатації.

4-й етап – Енергетичне обстеження (аудит).

Мета: Визначення потенціалу енергозбереження та підвищення енергоефективності об’єктів заказщика.

Результат: Розробка комплексу енергозберігаючих заходів з расщетом економічного ефекту і терміну окупності.

5-й етап – Проектні роботи.

Мета: Розробка і узгодження проекту в контролюючих інстанціях.

Результат: Проект з усією документацією.

6-й етап – Заключний етап.

Мета: Розробка інструкцій та надання консалтингових послуг технічного персоналу замовника.

Результат: Введення в експлуатацію енергоефективного обладнання.

Кожен з наведених етапів може бути виконаний як в рамках проектів «під ключ», так і окремо. В роботі нашої компанії всі проекти значущі і цікаві.

Фахівці мають практичний досвід роботи у сфері енергетичних обстежень з розробкою і впровадженням енергозберігаючих заходів проектів.

Ми володіємо всіма необхідними професійними компетенціями в області експертизи і розробки програм комплексного розвитку інфраструктури енергогосподарства підприємств, і побудови енергоефективних виробництв. Однією з ключових компетенцій є постачання енергоресурсів (природний газ, електрика) за нерегульованими тарифами на кращих умовах серед незалежних постачальників.

Якщо у вас виникли якісь питання або ви хочете замовити послугу, звертайтеся до наших фахівців за телефоном +38 (057) 715-24-69, або по електронній пошті info@a-e-s.com.ua

Фахівці компанії нададуть вам вичерпну інформацію і відповіді на усі питання, що цікавлять вас.

Наша компанія будує свої взаємини з клієнтами і партнерами, ґрунтуючись на принципах довгострокового і взаємовигідного співробітництва. Ми намагаємося виконувати свої зобов’язання таким чином, щоб у клієнта з’явилося бажання продовжувати співпрацю з компанією і при реалізації інших проектів.